Skyground 2. Springland
No gravity, no rules, no conditions. Just a flight and an eternal spring!
Idea creator:
Sergey Fomkin
Photographer:
Igor Spivak
Models:
Mikhail Lyudushkin, Anna Zueva, Ekaterina Teslya, Aleksey Velegura, Anton Pesikov, Evgeniya Shokun, Dmitriy Ovcharenko, Olga Pesikova, Tatiana Artyomenko, Veronika Lisechko, Irina Pustovaya, Egor Yankovskiy, Anna Ivanischeva, Liza Litvinskaya, Sergey Teslya
2012