Immersion
Be ready to hold your breath...
Idea anв Photography:
Sergey Fomkin
Models:
Anna Polishko, Anna Zuyeva, Irina Pustovaya, Inga Dudarevich, Anastasiya Smolya
with the assistance of:
Sergey Koznov and Igor Spivak
Make-up:
Yana Timoshenko-Ivanova
Copywriter:
Veronika Lisechko
Naming:
Yevgeniya Shokun
2014