Company Production Development Branding Events Magazine
Street magic
Promo for agency of children’s tricks.
Project manager:
Sergey Fomkin
Operators:
Sergey Koznov, Olga Lyakh
Post production:
Sergey Koznov
Copywriter:
Veronika Lisechko
Broadcaster:
Maxim Gorbenko
Sound director:
Yuriy Bulychov
2017